parallax background

Što je to permakultura?

tjedni horoskop
Tjedni horoskop od 20. do 26.11.
studeni 20, 2017
pravo na slobodu
Pravo na slobodu
studeni 21, 2017
 

Permakultura je svjesno oblikovanje (dizajn) i održavanje poljoprivredno produktivnih ekosustava koje odlikuje bioraznolikost, stabilnost i žilavost prirodnih ekosustava. Permakultura je harmonična integracija ljudi i krajolika, koja na održiv način osigurava hranu, energiju, sklonište i ostale materijalne i nematerijalne potrebe (Bill Mollison, A Designer’s Manual).

Permakultura je kovanica dvije riječi – permanentna agrokultura (Permanent Agriculture) koju je početkom 70-ih revitalizirao tasmanijac Bill Mollison.

Riječ Permaculture prvi put se pojavljuje u knjizi Četrdeset stoljeća poljoprivrede, permanentna agrokultura u Kini, Koreji i Japanu (Farmers of Forty Centuries, Or Permanent Agriculture in China, Korea, and Japan; 1911. autor F.H. King, agronom). Mollison i Holmgren, utemeljitelji permakulture, oblikuju permakulturu kao strukturiranu djelatnost u kojoj je poljoprivreda temeljna aktivnost, a uključuje i ostale djelatnosti potrebne za održavanje materijalne egzistencije


"Permakultura je harmonična integracija ljudi i krajolika, koja na održiv način osigurava hranu, energiju, sklonište i ostale materijalne i nematerijalne potrebe."

Permakultura je interdisciplinarna znanost o Zemlji, koja objedinjuje mnoge klasične znanosti i usmjerava ih na brigu o Zemlji, brigu o ljudima, mudar nadzor širenja populacije i nadzor potrošnje materijalnih dobara.

Uključuje, ali nije ograničena, na vrtlarstvo i proizvodnju zdrave hrane, smanjenje ili eliminiranje stvaranja otpada i/ili onečišćenja planete, održivu gradnju, uporabu obnovljivih izvora energije, zdravorazumsko oblikovanje ljudskih obitavališta i dizajn ljudskih zajednica (društvena komponenta).

U poljoprivredi, upućuje na primjenu održivih metoda i obogaćivanje resursa, u arhitekturi i građevinarstvu na energetski učinkovitu gradnju prirodnim materijalima, u energetici na upotrebu utjelovljenih energija krajolika i na obnovljive izvore energije, a u društvenim zajednicama na formiranje horizontalnog, nehijerarhijskog društva.

 

 

 

Permakultura je inkluzivna, sveobuhvatna znanost o Zemlji koja se bavi svim vidovima održivosti ljudske vrste, uz poštivanje svih oblika života i ostvarenje života u skladu s prirodom.

U pedesetljetnoj praksi još uvijek nitko ne zna što je permakultura, čak ni Bill Mollison, koji je to rekao u intervjuu 1991. godine za jedne američke novine. Ustvrdio je, otkako su Holmgren i on strukturirali permakulturu kroz znanost o sistemima i ostale elemente (agrokultura, sociologija, energetika itd.), da je permakulturi pristupilo vrlo mnogo ljudi te da su sa sobom donijeli mnogo toga što nije permakultura .

I danas, četvrt stoljeća kasnije, nije potpuno jasno što je permakultura u stvarnosti. Je li pokret? Zastupa li političke stavove ili ne? Je li aktivizam? Je li zelena gradnja ili proizvodnja organske hrane? Je li prerasla u kulturu ili je još uvijek izvorna agrokultura? Doprinosi li permakultura sveopćoj medijskoj industriji straha ili nudi rješenja? Poštuju li permakulturaši etička načela permakulture i provode li ih u djelo?

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.