parallax background
snovi
Što su snovi i koju poruku donose
studeni 29, 2017
snovi
Sretni snovi
studeni 29, 2017
 

Bajke se, kao i snovi, služe jezikom simbola, a simboli dolaze iz dubina nesvjesnoga, koje jedino na taj način može nešto poručiti i obznaniti. Arhetipovi se utjelovljuju u bajke i koriste se arhaičnim jezikom, a to što ga ne razumijemo pokazuje samo koliko smo potisnuti i isprani trivijalnostima života.

 

Nesvjesno se pojavljuje u arhaičnim simbolima koje Zapadnjak ne može shvatiti jer donosi jednostrane sudove u kojima je obrazovno odgajan. Ustvari, stvarnost kao i arhaični simboli sna se pojavljuju dualno, kroz dobro i zlo kao jin i jang. Taj simbol su Heisenberg i Bhor, kvantni fizičari vidjeli kao osnovu stvarnosti u kojoj živimo. Jedino su kvantna fizika i Jungova psihologija vidjela da stvarnost nije jednostrana, a to znači: sud koji ste upravo sada donijeli ustvari ima oprečnu drugu stranu, kao dvije strane novčića. Upravo tako se pojavljuje stvarnost, a onda i simboli sna kao i bajki. Dvoznačnost je prava stvarnost.

Simboli iz bajki i mitova koji se najčešće pojavljuju u snovima su anima i animus, junaci, vještice, čarobnjaci, blizanci i patuljci.

 

Značenje simbola u snovima i bajkama

Anima i animus u bajkama i mitologijama pojavljuju se kao ženski i muški junaci ili su prikazani kao stari mudrac i velika majka, vila i junak, zarobljeni prinčevi, zatočena princeza, ili jednostavno kao otac i majka. Javljaju se prinčevi koji su pretvoreni u čudovišta ili nešto drugo kao u Ljepotici i Zvijeri. Ljubav kao poriv služi za spajanje dva poriva; duh (animus) i priroda (anima). To su dva aspekta koji su razjedinjeni u nama samima.

Junaci se javljaju kao pomoć u odrastanju kada trebamo prijeći iz jedne faze života u drugu..

Čarobnjak ili vrag. Čarobnjak se javlja katkada kao personifikacija Jastva, ali i Sjene. Sjena se javlja u obliku vraga ili vještice, to je potisnuta naša tamna strana. Ipak, ovi likovi se mogu javljati kao negativni Animus u žene, dakle, vrag, ili negativna Anima u muškarca kao vještica.

Bliznaci pokazuju odnos ega i alter ega. To je naše ja koje može poprimiti dijabolične oblike u liku alter ega.

Patuljci se u bajkama pojavljuju kao čuvari rudnika, podzemnog svijeta, oni su za Junga vratari nesvjesnoga kada ulazimo u dublji nivo nesvjesnog.

Životinje se javljaju nekada kao pozitivni aspekti koji našu nagonsku prirodu pretvaraju u nešto više i bolje. Njima se koriste šamani, a svaki čovjek ima svoju životinju koja mu se javlja u tom kontekstu. Ipak, životinje mogu biti neki potisnuti nagon koji se može pretvoriti u nešto drugo kao što je to riječ s medvjedom koji označava negativnu animu.

Ptica se javlja u bajkama kao glasnik, a u snovima znači glasnik intuicije kojeg ljudi zanemaruju pogotovo muškarci.

Staro drvo je simbol individuacije ili sazrijevanja. U bajkama ga nalazimo u mnogim motivima, a u mitologiji pogotovo u kabali ima najveću važnost.

 

Dakle, simboli iz bajki pokazuju da se zapravo radi o dubokim slojevima nesvjesnog koje je taloženo u nama kao iskustvo naših predaka, ali i obrazaca koji su simbolički razjedinjeni, ali se našim osvještavanjem suprotni principi spajaju.

Energija, libido, prana ili chi, jedna je energija, ali ona u nesvjesnom dobiva simboličke oblike i to onoliko koliko smo mi ustvari razvijeni. Što su više u snovima prisutne mandale i simboli Jastva, to znači da smo nadvladali suprotnosti, odnosno da smo ih integrirali. No, to je rijedak slučaj pa se svi još moramo zabavljati svojim projekcijama.


 

Nikola Žuvela

vedski-jyotish.net


 

Nikola Žuvela

Rođen sam 1975. godine u Zagrebu. Nakon srednje škole upisujem Filozofski fakultet kojeg završavam 2000 godine. Od 1992. godine se bavim meditacijom, studiranjem Zapadne i Istočne filozofije, psihologije, te na tu temu završavam doktorski studij, objavljujem knjige, znanstvene radove. Zapadnom astrologijom se bavim od 1997. godine do 1999.g., a nakon toga završavam studij jyotisha 2000.g. O jyotishu objavljujem mnoge članke (Vjesnik, Multikulturalni časopis, Grombol, Sensa). Od 2002. godine sam instruktor yoge, te podučavam tehnike meditacije. Također, vikendom održavam slijedeće radionice: Deprogramiranje odnosa, radionice o odnosima i samopouzdanju kao i individualna i grupna savjetovanja za one koji imaju poteškoća u braku ili vezi. Završio sam doktorski studij, smjer filozofija na temu filozofije i nesvjesnog. Također, sam objavio knjige: Jyotish i djelovanje Shanija, Nesvjesno u filozofiji Istoka i Zapada, Buđenje, Jedan muškarac i jedna žena, Katalog samozavaravanja, Muškarac i žena u procjepu. Dvadesetpet godina iskustva te dugogodišnjih konzulatcija kao i stručno obrazovanje nudi vam mogućnost da dublje zađete u obrasce koji se skrivaju iza vaših odnosa.


 

Foto: Unsplash

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.