Kundalini i tantra kao najmlađi put indijske duhovnosti

 

Tantrički put koji je najnoviji put u dugoj povijesti Indije i koji je uhvatio najviše korijena u Indiji, orijentiran je na psihičke centre, čakre, koje se ne spominju u starim spisima. Yoga ne pripada Vedama. Ona nije proizašla od arijevaca koji su donijeli Vede, već od druida koji su živjeli na indijskom poluotoku, prije dolaska arijevaca.

Dakle, čakre se opisuju kao vrtlozi energije koji se uspinjanjem energije kundalini koja je u prvoj čakri, po centralnom kanalu ubrzavaju i iz svijesti eliminiraju samskare, dojmove prošlih života i sve one tragove u ljudskoj svijesti koje zovemo stresom. Kad su čakre blokirane i energija u njima se ne pokreće, kad se vrtloženje poremeti ili se gibaju obrnuto od kazaljke na satu, dolazi do bolesti. Svaka od čakri, kad se podigne kundalini kroz sušumnu, reagira na različite načine. Kad se otvore više čakre, praktikant ima iskustvo viših sposobnosti ili moći, a kada se to ne dogodi, dolazi do određenih problema.

Kundalini – kozmička energija u nama

Yogiji govore da je kundalini tri i pola puta omotna oko donjeg dijela kralježnice. To je energetsko tijelo, a um obična čovjeka boravi u tri prva, donja energetska centra (najviše u prve dvije čakre) i ne pokazuje duhovne težnje, već je zaokupljen materijalističkim željama. Kad se praksom pokrene uspavana kundalini, tj. aktivira prva, muladhara čakra, obično u čovjeku raste jaka želja za praksom meditacije ili neke druge tehnike. Često za vrijeme meditacije dolaze vizije, točnije, one su sastavni dio prakse.

Kundalini je kozmička energija ili ono što zovemo kod Junga libido, čije stapanje sa shakti, dovodi do uvida u realnost, krajnju istinu. To je spajanje muškog i ženskog ili smisao ili krajnji cilj odnosa. Parovi ovu razinu ne vide je su u nacističkom stanju koje se uspoređuje sa životom na prve dvije čakre. Na ovoj razini živi velika većina parova nesvjesna viših transformacija.

Kundalini se budi spontano (kod žena katkada za vrijeme poroda), a može se probuditi predanošću Bogu, ponavljanjem mantri, različitim tehnikama joge te shaktipatom, dodirom gurua ili nekom drugom religijskom praksom i u drugim kulturama. O njoj govore i šamani Amazone. Također, neki koriste u praksi sažimanje pažnje na korijen jezika što dovodi do buđenja kundalini.

Ipak, ništa ne pruža garanciju jer iluziju stvara naš um tako da postoje mnoga iskrivljenja buđenja kundalini. Dva puta su u tantri, jedan je orijentiran na dizanje kundalini sa svojim partnerom, a drugi kroz asketizam. Jung u knjizi o kundalini yogi govori o svakoj čakri, simbolizmu i značenju te o stanju svijesti u kojoj se nalazi pojedina tijekom osobnog razvoja. Jung nam pokazuje kako čovječanstvo živi na prve dvije čakre zarobljeno u sebičnost, materijalizam i životinjsku seksualnost.

Mi danas živimo u vremenu za koje je karakteristično pojačana aktivnost nižih čakri. Većina današnjih ljudi živi u prvoj čakri gdje se brine samo za egzistenciju. To je Freudova sebična faza ili emocionalna razina djeteta od tri godine. Kada gledamo iz tog kuta vidljivo je prema relevantnim podacima da danas države najviše troše novac na naoružanje što govori da smo na emocionalnoj razini djeteta od tri godine ispunjenog strahom.

Ukratko, kundalini se može podići i spontano ili parcijalno kroz različite vizije ili sidhije koje možemo doživjeti, ali isto tako i izgubiti to iskustvo. Važnije od svega je biti predan praksi i ne obraćati toliko pažnju na iskustva koliko na stanje uma u kojem se nalazimo.

 

Nikola Žuvela

Jyotish savjetnik, terapeut i instruktor joge

Svoju jyotish natalnu kartu naruči na vedski-jyotish.net

 

Foto: Freepik, Budi Dobro

Psiholog, filozof, jyotish savjetnik i terapeut. Vodi stranicu vedski-jyotish.net

POST COMMENT

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.