parallax background

Luana Muškić predstavila je Projekt 365 iza kojeg se krije koncept Jungove integracije Sjene

zlatni smoothie
Zlatni smoothie – prava mala bombica zdravlja
17. siječnja 2021.
glazbena škola sisak
Zaustavimo tišinu u Sisku – #ZajednoZaGlazbenu
18. siječnja 2021.

 

Fotografkinja Luana Muškić, predstavila je Projekt 365 iza kojeg se krije koncept Jungove integracije Sjene te samog procesa individualizacije kod pojedinca. U ulozi protagonista našla se fotografkinja Stella Mešić koja je uspješno zašla u nesvjesno.

Individualizacija predstavlja potpuno integriranu ličnost. Proces u kojemu pojedinac integrira sve aspekte ličnosti kako bi ih učinio svjesnijima te u konačnici postao cjelovito biće. Sjena je termin koji se odnosi na nepoznate dijelove ličnosti pojedinca točnije karakteristike ega koje pojedinac slabo poznaje. Prilikom suočavanja može doći do velikog spektra negativnih emocija među kojima prednjači emocija srama jer potiskujemo dio ličnosti za koji smatramo da nije društveno prihvatljiv. Ona je sve ono čega se sramimo, od čega bježimo i što ne želimo biti. Sjena kao sila može biti destruktivna ili autodestruktivna no isto tako može u sebi nositi pozitivne aspekte zbog čega ju je potrebno pravilno integrirati. Bitno je napomenuti da kod integracije Sjene ne postoji model koji je svojstven svakom čovjeku nego svaki pojedinac mora sam pronaći adekvatan način u svojoj unutarnjoj borbi.

Projekt je simbolično nazvan Projektom 365 zato što se odnosi na svih 365 dana u godini u kojoj se odvijala borba koja je u konačnici dovela do prihvaćanja svih aspekata ličnosti koji su na prvi pogled poprilično dualne prirode.

projekt 365

projekt 365

Pandorina kutija simbolički označava sve negativne, potisnute i negirane dijelove pojedinca koji potom izlaze na vidjelo. Proces je obojan bolom, melankolijom te prazninom. Patenti i obrasci po kojima je pojedinac nekoć funkcionirao postaje neizdržljiv. Simbolika skidanje kože je preuzeta od zmije koja do mora odbaciti kožu kako bi nastavila dalje sa svojim životom.

projekt 365

Paradoksalno i dalje tragamo za odgovorima nesvjesni da su oni već u nama samima. Tada u dubokoj tišini ili pozitivnoj praznini shvaćamo da moramo zaranjati još dublje u sebe kako bi uspjeli osvijestiti dijelove našeg nesvjesnog uma. Smrt je ovdje korištena isključivo u kontekstu umiranja ega te rađanju novoga ciklusa života. Posljednji kadar dovodi nas do završetka procesa u kojem je Sjena integrirana te glavna protagonistica Budna.

projekt 365

“Integracija Sjene je po mom mišljenju nužna u životu pojedinca, jer dovodi do sklada koji svi neumorno tražimo u vanjskim faktorima, odgovor će uvijek biti u nama samima i našoj spremnosti da se mijenjamo i budemo najbolje verzije sebe.„ – Luana Muškić.

 

Foto: Luana Muškić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.