mandala

Što su mandale i koja je njihova moć

 

Posebno iskustvo je svjedočiti stvaranju mandale – iako će, na kraju, biti raspršena u vjetar, sama njena kreacija pokazuje kako je cilj – put.

Što je mandala?

Mandala je doslovce krug, premda složeno nacrtan i često u četvrtastom okviru: ona je istovremeno sažetak kozmičkog objavljenja, slika svijeta i prikaz i aktualizacija božanskih sila; to je također i psihogogička slika što može onoga koji je promatra dovesti do iluminacije.

Posredstvom obreda orijentacije, tradicionalna je hinduska mandala određenje središnjeg sakralnog prostora, a to su oltar i hram. To je kozmički simbol Puruša (Vastu-Puruša mandala), Božanske Prisutnosti u središtu svijeta. Prikazuje se kao četverokut podijeljen na manje. Najjednostavnija ima četiri ili devet polja (posvećenih Šivi ili Prithvi), a najčešće su mandale sa šezdeset četiri ili osamdeset i jednim poljem. Osnovni četverokut (ili četverokuti) središta je mjesto Brahme. Koncentrično nizanje četverokuta povezano je sa sunčevim i mjesečevim ciklusima. Premda se ta shema sreće u planu hramova Indije, primjerice u Khajurahou, može se i naći izvan Indije, u Ankoru primjerice.

Tantristička mandala je izvedena iz iste simbolike. Naslikana je ili nacrtana kao uporište meditacije, ucrtana u tlo za obrede inicijacije. To je, u biti, četverokut postavljen prema četirima vratima, koji sadrži kružnice i lotos i napučen je slikama i simbolima božanstva. Vrata vanjskih pojaseva imaju čuvare: uzastopno prolaženje kroz vrata odgovara uzastopnim etapama u duhovnom razvoju, u inicijacijskim stupnjevima, sve do dostizanja središta, nediferenciranog stanja Buddhe-čakravarti. Mandala može biti i interiorizirana, sadržana u šupljini srca. Hramovi poput Borobudura na Javi vrlo točno izražavaju što je napredovanje unutar mandale.

mandala

Budizam Dalekog istoka (Shingon) prikazuje mandale naslikane u obliku lotosa kojeg središte i svaka latica noe sliku jednog Buddhe ili jednog Bodhisattve. Sreće se i dvostruka mandala kojoj je u središtu Vairocana, i to neobjavljeni, iz dijamantnog svijeta (vajradhatu) i sveopće objavljen, iz svijeta maternice (garbhadhatu) no kojeg je plod što se tu roditi plod oslobođenja.

Za Japance budiste iz sekte Shingon koncentrično slikanje mandale slika je dvaju komplementarnih i u konačnom identičnih aspekata vrhovne zbilje: aspekt izvornog razuma, urođenog bićima koji upotrebljava slike i ideje varljivog svijeta, aspekt završne spoznaje stečene vježbama primljenim od Buddha, koje se stapaju s jednim u spoznavanju Nirvane. Mandala je istodobno sintetička i pokretačka slika koja prikazuje i nastoji nadići suprotnosti mnogostrukog i jednog, razloženog i integriranog, odvojenog, izvanjskog i unutrašnjeg, difuznog i koncentriranog, od vidljivog privida do nevidljive zbilje, od prostorno-vremenskog do bezvremenskog i izvanprostornog.

U tibetanskoj tradiciji mandala je imaginaran i privremeni vodič meditacije. Različitima kombinacijama kružnica i četverokuta ona izražava duhovni i materijalni svijet i dinamiku veza koja ih ujedinjuje na trostrukom kozmičkom, antropološkom i božanskom planu. U obredu ona funkcionira kao uporište božanstva čiji je kozmički simbol. Magijom simbola mandala je u isti mah slika i pokretač duhovnog uspinjanja koje je posljedica sve jače interiorizacije života i postupne koncentracije mnogostrukog nad jednim: Ja reintegrirano u sve, sve reintegrirano u Ja.

Mandale su energetske slike, koje na simboličan način predstavljaju cjelovitost univerzuma i čovjekove psihe. Kroz dinamiku njihovih boja i oblika, mi stimuliramo svoje unutrašnje, duševne potencijale, bilo da mandale sami crtamo ili meditiramo, skoncentrirani na mandalu.

mandala

Sveta geometrija mandale

Mandala na sanskrtu znači “cijeli svijet”. Tibetanska riječ za mandalu je Khyil-khor i znači “centar Univerzuma u kojem borave potpuno probuđena bića”. Krug simbolizira cjelovitost, jedinstvo, vječnost… Osnovni uzorak mandale, krug s centrom, širi se daleko izvan dvodimenzionalne ili trodimenzionalne umjetničke forme. Definicije mandale možemo naći gotovo svuda oko nas, u znanosti, religiji i umjetnosti. Mandala je osnovni uzorak koji se pojavljuje u prirodi. Živa bića su sagrađena od stanica i svaka stanica ima jezgru, centar. Kristali koji formiraju led, stijene i planine napravljeni su od atoma i svaki atom je mandala. U okviru Mliječne Staze nalazi se naš solarni sustav unutar kojeg je Zemlja. Svaki dio je mandala koja je dio neke veće mandale. Krug s centrom je osnovna struktura kreacije koja se reflektira od mikro do makro svjetova.

Mandala je simbol Univerzuma i energije, te ima mnogo razina značenja – kao kozmički dijagram i kao podrška za meditaciju. Onaj tko meditira na mandalu, u imaginaciji ulazi u mandalu, fokusira se na svaki od njenih razina i kako se približava centru, tako transcendira logiku forme. Budistički religiozni tekstovi poznati kao Tantra, daju opise velikog broja mandala za različite tipove ljudi. Iako svaka mandala ima svoje individualne karakteristike, osnovni koncept i struktura je ista za sve. Mnogi umjetnici interpretiraju mandalu isključivo kao krug, premda su mandale tradicionalno bile izvođene i kao polukrug, kut, trokut, pravokutnik, kvadrat itd.

mandala

Mandale širom svijeta

Obrazac mandale je korišten u mnogim religioznim tradicijama širom svijeta. Hildegard von Bingen, kršćanska opatica iz 12. stoljeća, kreirala je mnogo prekrasnih mandala koje su izražavale njene vizije i vjerovanja. Aztečki kalendar koji je imao formu mandale, služio je za mjerenje vremena i kao sredstvo za vjerska izražavanja drevnih Azteka. U Aziji, Taoistički Yin-Yang simbol predstavlja opoziciju i međuovisnost. Tibetanske mandale su često vrlo složeno slikane ilustracije od vjerskog značenja koje se koriste u meditaciji. Labirint je također tip mandale koji je u mnogim kulturama rabljen kao sredstvo za centriranje.

Moćna simbolika je pronađena i kod Američkih Indijanaca, njihovih pješčanih slika i medicinskih kotača. Medicinski kotač simbolizira svemir, promjenu, život, smrt, rođenje i učenje. Veliki krug je boravište našeg tijela, našeg uma i srca. Iako ima mnogo zajedničkih točaka s Tibetanskim mandalama, Američki Indijanci nikada nisu koristili riječ mandala za njihove svete krugove.

U Europi, u tradiciji hermetizma također nalazimo mandale.

Arhitektura Gotičkih katedrala pokazuje drugi put prema prosvjetljenju. Obojeno staklo koje podsjeća na drevne mandale, simbol je prosvjetljenja ljudskog duha. I dok se tako sjedi u ovom zemaljskom mraku i kontemplira na svjetlost koja se probija kroz nadahnuti gotički dizajn, bez sumnje se proizvodi vrlo snažno iskustvo.

mandala

Tibetanske Budističke Mandale

U Tibetu, proces kreiranja mandale je jednako važan kao i završni proizvod. Sam proces traži godine priprema i treninga da bi se netko osposobio i dobio znanje potrebno za slikanje mandale. Čak i kad je sposoban da počne sa slikanjem, potrebno je, prije nego uopće stavi kist na papir, proći pripremnu meditaciju od tri dana. Nema nikakvih brzih rezultata. U Tibetu postoji mnogo raznih tipova mandala, a jedan od njih su tzv. pješčane mandale. Složeni oblici tibetanskih pješčanih mandala kriju mnogo raznih razina razumijevanja koje su u potpunosti poznavali samo odabrani. Dizajn se ritualno priprema od strane Tibetanskih svećenika nekoliko dana, te se nakon toga uništava kao simbol promjenjivosti života. Postoji vjerovanje se da pijesak koji se blagoslivlja kroz taj proces donosi veliku dobrobit zemlji i rijekama s kojima dođe u kontakt. Tibetanci smatraju da pješčana mandala posjeduje znanje za postizanje prosvjetljenja još u ovom životu.

Carl Gustav Jung i Mandale

Naša kultura je upoznata s mandalama uglavnom preko djela Carla Junga koji se je zainteresirao za njih studirajući Istočnu religiju. Za Junga su mandale bile sredstvo na koje projiciramo svoju psihu. U crtežima svojih pacijenata on je vidio mandale putem kojih su oni izražavali svoje nesvjesno. Jung je govorio kako mandala simbolizira “sigurno utočište unutrašnjem miru i cjelovitosti”. Sam Jung je koristio mandalu za svoj osobni rast i pisao o svojim iskustvima.

Carl Gustav Jung slikom mandale opisuje simboličku silu psihe čija nam je bit nepoznata. Opaža da su se te slike upotrebljavale za jačanje unutarnjeg bića ili za poticanje meditacije u dubinu. Vjeruje se da promatranje mandale udahnjuje vedrinu, osjećaj da život ima smisao i red. Isti je učinak mandale kada se spontano javi u snovima: okrugli oblici mandale simboliziraju prirodni integritet, a četvrtast oblik predstavlja svijest o tom integritetu. Mandala djeluje na svijest učetverostručeno: čuva red ukoliko on postoji, uspostavlja ga ako se izgubio, kada ima stimulativnu i stvaralačku funkciju.

 

Dea Devidas

– Čitam karte i pišem o tome što pokazuju i govore. U ovoj inkarnaciji, od svoje pete godine ih proučavam – vizualno, filozofski, simbolički, astrološki, mitološki… ezoterno i egzoterno. Prakticiram jogu, tehnike disanja, meditaciju… život u trenu i u toku, ponekad uz pehar čaja, a ponekad uz kalež vina. Osim s kartama, vrijeme provodim s obitelji, mačkama i stablima.

 

Izvor: elementi.space

 

Foto: Unsplash

POST COMMENT

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.