PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1.
ORGANIZATOR NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj priređuje i organizira ETHER SPACE j.d.o.o., II odvojak Glogovićeve 20, 10299 Marija Gorica, OIB: 28143416514; u daljnjem tekstu: Organizator.

 

Članak 2.
TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj se provodi u svrhu promocije Organizatora. Pojedini nagradni natječaj se provodi počevši s datumom objave na službenim kanalima Organizatora i traje do datuma naznačenog u natječaju. Darivanje se odnosi na područje Republike Hrvatske. Sponzor nagradnog natječaja je Organizator.

 

Članak 3.
PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali vezani za nagradni natječaj bit će dostupni na službenim kanalima i platformama Organizatora.

 

Članak 4.
NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj donosi novu nagradu po svakoj objavi, a nagrade se dodjeljuju po završetku trajanja svakog nagradnog natječaja.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu te nije prenosiva na drugu osobu.

 

Članak 5.
PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži www.instagram.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

 

Članak 6.
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju potrebno je otići na Instagram stranicu Organizatora (https://www.instagram.com/budi_dobro/ ) gdje će za svaki pojedini nagradni natječaj biti objavljena detaljna uputstva i napraviti po tamo navedenoj uputi.

 

Članak 7.
ODABIR DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

Dobitnici se biraju prema uputama naznačenim na svakom pojedinom natječaju. Nagradu mogu dobiti samo oni korisnicu koji su sudjelovali u natječaju u vremenskom periodu naznačenom na svakom pojedinom nagradnom natječaju. Dobitnici osvajaju nagradu naznačenu u svakom pojedinom natječaju.

Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnici pristaju da njihovi podatci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Dobitnici i sudionici su suglasni da se njihovi osobni podatci (ime, prezime, Instagram korisničko ime) mogu objaviti na službenim kanalima i platformama Organizatora u svrhu proglašenja dobitnika po isteku natječaja.

Članak 8.
PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik/ca nagrade će o dobitnu nagrade biti obaviješten/a na službenoj Instagram stranici Organizatora.

Mjesto i način preuzimanja nagrade će biti dogovoren s dobitnikom po završetku nagradnog natječaja.

Prilikom preuzimanja potvrde nagrade, dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji. Potpisom Zapisnika o primopredaji i preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

 

Članak 9.
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima iobvezama iz ovih Pravila.

 

Članak 10.
OBJAVA DOBITNIKA/CE

Imena dobitnika/ce nagrade bit će objavljena na službenim kanalima Organizatora, nakon završetka roka trajanja pojedinog natječaja.

 

Članak 11.

POREZ

Dobitnik/ca ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

 

Članak 12.

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici ne mogu sudjelovati u pojedinom nagradnom natječaju.

 

Članak 13.
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu te se smatra da sudionik nije poštivao ova Pravila nagradnog natječaja, zbog čega Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

 

Članak 14.
U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 15.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj se može prekinuti jedino u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U tom slučaju će sudionici nagradnog natječaja o prekidu istoga biti obaviješteni putem službenih kanala i platformi Organizatora.

 

Članak 16.
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem službenih kanala i platformi Organizatora.

 

Članak 17.
NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom te ne promiče Instagram niti ga sponzorira.

Podatke koje dajete za sudjelovanje u nagradnom natječaju dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, a dajete ih tvrtki ETHER SPACE  j.d.o.o., a nikako ne Instagramu.

Instagram je javni prostor te objava bilo kojeg sadržaja može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ako sudionici natječaja objave bilo kakav sadržaj/fotografije na našoj Web, Facebook ili Instagram stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te u tom slučaju ETHER SPACE j.d.o.o ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zloupotrebu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.

Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web, Facebook ili Instagram stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

 

 

Zagreb, 01. svibnja 2023.

Organizator

ETHER SPACE j.d.o.o.