SVETA GEOMETRIJA

Sveta geometrija – ključ života

 

“Matematika je abeceda kojom je Bog napisao svemir.” Galileo

Od davnina su mistici, mudraci i duhovni učitelji davali poseban značaj oblicima. Vjerovalo se da je u tim oblicima skrivena tajna života, objedinjavajuća prisutnost ili sila koja može objasniti prirodu svake fasete i aspekta Svemira. Ti su oblici poznati kao Sveta geometrija.

Ideja da Svemir slijedi složenu jednadžbu datira još iz drevnih egipatskih i mezopotamskih kultura. Pozornost je dobila više stoljeća kasnije u antičkoj Grčkoj, koju su popularizirali filozofi poput Pitagore i Platona.

U svojoj najjednostavnijoj definiciji, Sveta geometrija je značenje i simbolika koje se pripisuje određenim oblicima i proporcijama. Na dubljoj i duhovnoj razini – i prema mnogim drevnim tradicijama – sve proizlazi iz Svete geometrije. Vi ste Sveta geometrija! Sveta geometrija su matematičke jednadžbe koje čine naš Svemir, kao i druge dimenzije, Svemire i galaksije izvan naše.

sveta geometrija

Molekule naše DNK, rožnica našeg oka, latice cvijeća, kristali, zvijezde, galaksija unutar koje se spiralno vrtimo i svi oblici života stvoreni su iz geometrijskih kodova. Od saća, preko riblje ljuske, do neuronskih mreža našeg mozga, sav je život sastavljen od zamršenih uzoraka. Geometrijski uzorci pronađeni u prirodi pružaju integralni prozor u međusobno povezano tkivo Kreacije.

Sveta geometrija je postupak usklađivanja srca, uma i duha s Izvorom. To je prolaz između eteričnog i fizičkog područja. Rad sa Svetom geometrijom ogledalo je duše – to je od ključne važnosti za evoluciju svijesti, kao i za postojanje samog života.

Sveta geometrija osnova je kroz koju nastaje”multiverzum”. Ona je mjesto susreta uma i materije, duhovnog i fizičkog, manifestiranog i nemanifestiranog, ograničenog i bezgraničnog.

Uobičajeni oblici Svete geometrije i njihova značenja

TROKUT

Smatra se da trokut u Svetoj geometriji simbolizira ravnotežu i sklad. Trostrani oblik također se može povezati s tijelom, umom i duhom, a prema gore usmjerenoj točki ukazuje na podizanje svijesti.

Kada je usmjeren prema dolje, povezan je sa ženskom energijom i reprodukcijom, jer podsjeća na prostor maternice.
sveta geometrija

KRUG

Cjelina, jedinstvo, beskrajni krug / ciklusi života, vječna konstanta, ciklusi promjene, jedinstvo, savršenstvo , granice. Kaže se da je prva misao o Bogu predstavljena krugom, koji postoji sam po sebi (a onda je stvorio svoju repliku).

sveta geometrija

SFERA

Možda jedan od najjednostavnijih i najsavršenijih od svih oblika, sfera je izraz jedinstva, cjelovitosti i jednakosti. To je najdublji i najsvetiji simbol u Svemiru i sadrži svu mudrost stvaranja. Iz sfere su organizirani drugi oblici. Sfera nas podsjeća da se sve uklapa u savršenim omjerima. Jedan od najboljih primjera sfere je Zemlja, zajedno sa svim ostalim planetima. Stanice i sjeme također su sfere.

sveta geometrija

KVADRAT

Kvadrati u svetoj geometriji predstavljaju vrlo praktičnu i čvrstu energiju. Temelji, čvrstoća, uzemljenje, praktičnost, ‘zemaljsko’, stabilnost, pouzdanost, sigurnost. Baza piramide je kvadrat (stvara ravnotežu / stabilnost). Stoga se ovaj oblik može smatrati temeljnim i pouzdanim. Vrlo je stabilan, uzemljen i siguran.

sveta geometrija

SPIRALA

Omjer Fibonaccija i Zlatnog reza (svi se oblici vraćaju na ovu matematičku formulu). ‘Kako gore, tako i dolje’, povezuje Nebo i Zemlju. Spirala se spiralno penje prema gore kako bi povezala Fizičko Ja sa Višim Ja i svim razinama našeg bića (interdimenzionalno) iz srži Zemlje. Galaksije se nalaze u spiralama energije. Energija se kreće spiralama. Spirala je ujedno i kundalini, što je simbolično podizanje nečije svijesti na putu evolucije duše. Spirala je povezana s protokom energije kroz čakre dok se vrte u krug. Spirala je spiralni oblik kao dvostruka zavojnica u DNA svake stanice.

sveta geometrija

CVIJET ŽIVOTA

Cvijet života izrađen je od ravnomjerno raspoređenih, preklapajućih krugova sa šestostrukom simetrijom sličnom šesterokutu. Cvijet života utjelovljuje našu energiju životne snage ili Chi i krv koja teče kroz nas. Naša energija, Zemlja i sve u Svemiru utkani su u zajednički ponavljajući obrazac koji se očituje u geometriji ovog jedinog svetog cvijeta. Njegov savršeni, beskonačni uzorak predstavlja samu nit našeg bića, koja se proteže kroz ravnine i dimenzije. Simbol Cvijeta života koristi se u cijelom svijetu. Može se naći u hramu Ozirisa u Egiptu, zabranjenom gradu u Kini i svetim mjestima u Izraelu, Indiji, Španjolskoj i Japanu.

sveta geometrija

MERKABA

Merkaba je još jedan moćan simbol koji nastaje kada se kombiniraju dvije zvijezde tetraedra – jedna usmjerena prema nebesima, usmjeravajući energiju od Svemira do Zemlje; a jedna usmjerena prema dolje, crpeći energiju iz Zemlje. Merkaba je lagano vozilo za koje se vjeruje da ga uzdignuti majstori koriste za povezivanje i transport do viših carstava. “Mer” znači svjetlost, “Ka” znači Duh, a “Ba” znači Tijelo. Merkaba je povezana s Metatronom, arhanđelom kojem se najviše pripisuje sveta geometrija i misterije te unutarnje djelovanje Svemira.

sveta geometrija

Platonova tijela

Svijet je kombinacija pet svetih oblika poznatih kao Platonova tijela. Platonova tijela su tetraedar, heksaedar, oktaedar, dodekaedar i ikosaedar. Dobila su ime po drevnom grčkom filozofu Platonu, koji je rekao da svaki od ovih oblika odgovara jednom od elemenata: Zemlji, Vatri, Zraku, Vodi i Eteru. Platonova tijela su podudarna; imaju jednake stranice i kutove i imaju jednak broj lica koja se susreću na vrhovima. Poput gradivnih elemenata su na kojima se grade organska tvar i život. Dobre primjere za to nalazimo u prirodi, umjetnosti, glazbi i jeziku. Čak se vjeruje da ti oblici imaju moć otvaranja komunikacijskih kanala prema Izvoru.

TETRAEDAR

Tetraedar je trodimenzionalni simbol ravnoteže i stabilnosti jer je svaka strana ravna bez obzira na to kako je okrenuta. Predstavlja element Vatre i stvara prirodnu ravnotežu između tjelesnog i duhovnog. Odgovara čakri Solarnog pleksusa. Primjer tetraedra je piramida u Egiptu, kao i citrin, ahati i hematit (kristali koji imaju trigonalnu strukturu).

SVETA GEOMETRIJA

HEKSAEDAR/KOCKA

Heksaedar ili kocka je trodimenzionalni simbol uzemljenja energije i fokusa. Povezuje vas s energijama Zemlje i prirode, čvrsto je ukorijenjen gdje god je zasađen. Kocka je povezana sa elementom Zemlje i odgovara Korijenskoj čakri. Primjeri strukture heksaedra u kristalima su akvamarin, apatit i sugilit.

SVETA GEOMETRIJA

OKTAEDAR
Oktaedar je trodimenzionalni, samoreflektirajući oblik i predstavlja element Zraka. Povezan je sa Srčanom čakrom, središtem ljubavi i suosjećanja. Kroz oktaedar se prilagođavamo duhovnoj prirodi sebe. Primjeri kristala koji imaju oktaedarsku strukturu su grosularni granat, fluorit i magnetit.

SVETA GEOMETRIJA

IKOSAEDAR

Ikosaedar je trodimenzionalni simbol koji nas potiče da idemo u toku, omogućujući kreativnosti i izražavanju da teku bez napora. Povezan je s elementom Vode i odgovara Sakralnoj čakri. Kroz ikosaedar dopuštamo slobodu izražavanja i uklanjanje emocionalnih blokada koje nas koče. Ikosaedar se prirodno ne pojavljuje u kristalima.

SVETA GEOMETRIJA

DODEKAEDAR

Dodekaedar je trodimenzionalni simbol koji nas podsjeća na našu sposobnost da pređemo dalje od fizičkog tijela da bismo se ponovno povezali s višom rezonancijom naše istinske prirode. Povezan je s elementom Etera (Duha) i odgovara Višim čakrama – Trećem oku i Krunskoj čakri. Oblik dodekaedra se prirodno ne javlja u kristalima.

SVETA GEOMETRIJA

Sveta geometrija u prirodi

Ukoliko želite vidjeti primjere Svete geometrije u svom punom sjaju – prošećite prirodom. Pogledajte u središte suncokreta, snježne pahulje, cvijet ruže… Spirala školjke nautilusa ili rog ovce, međusobno povezani šesterokuti pčelinjaka, podzemna formacija kristala, paukova mreža i tvorbe ptica selica – sve su to dizajni i obrasci koji su puno više od estetike.

SVETA GEOMETRIJA

Sveta geometrija u glazbi

Ne samo da se Sveta geometrija može vidjeti u prirodi, već se ona može i čuti. Postoji razlog zbog kojeg miješanje određenih nota u glazbi zvuči skladno, dok pogrešna nota akord brzo može pretvoriti u kakofoniju. Ono što čujemo su vibracije i te se vibracije doista mogu matematički izmjeriti.
Fascinantno istraživanje o terapiji zvukom pokazuje kako glazbene vibracije mogu utjecati na našu fiziologiju. Postajemo odmah mirniji kada slušamo spore, hipnotičke tonove koji odgovaraju Svetoj geometriji.

***

Sveta geometrija može se vidjeti na makro i mikro razini, od naših stanica do zvijezda, od prirode do glazbe.

Sva je priroda geometrijska. Dok se bavimo geometrijom, bavimo se i umom Izvora. Sveta geometrija podsjeća nas na duboku međusobnu povezanost svega u Univerzumu i šire, dokazujući da dijelimo kolektivnu svijest. Kroz Svetu geometriju podsjećamo se da sve dolazi i vraća se u isti Izvor. Kada istražujete i bavite se Svetom geometrijom, istražujete i bavite se umom Izvora ili Duha. Kad shvatite osnove Svete geometrije, produbljujete svoju vezu sa samim životom.

 

 

 

Foto: Pexels, Unsplash

POST COMMENT

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.