parallax background

Svjetski je dan borbe protiv siromaštva: siromaštvo u svijetu

jabuke u šlafroku
Jabuke u šlafroku – jednostavan i neodoljiv recept s kraljicom voća
17. listopada 2021.
dobre vijesti
Dobre vijesti: Psi su zakon
18. listopada 2021.

 

Svijet je do sada učinio ogroman napredak u prevladavanju globalnog siromaštva. Od 1990. više od 1,2 milijarde ljudi izraslo je iz krajnjeg siromaštva.

Danas 9,2 % svijeta preživljava s manje od 20 HRK dnevno u usporedbi s gotovo 36 % 1990. godine. No, pandemija COVID-19 potencijalni je čimbenik suzbijanja napretka u borbi protiv globalnog siromaštva i nejednakosti u prihodima te ugrožava budućnost novih generacija djece.

svjetski dan siromaštva

ŠTO JE SIROMAŠTVO

Iako se siromaštvo često objašnjava kroz financije, kvaliteta života također nosi dio težine te definicije.

Djeca koja žive u siromaštvu često nemaju pristup kvalitetnom obrazovanju. Ponekad je to zato što nema dovoljno kvalitetnih škola, njihovi roditelji ne mogu priuštiti školarinu ili zato što osiromašene obitelji trebaju njihovu djecu za fizički rad. Bez kvalitetnog obrazovanja, djeca odrastaju nesposobna brinuti se za svoju djecu i tako se suočavaju s generacijskim ciklusom siromaštva.

Živjeti u siromaštvu također znači da si ne možete priuštiti liječnika, malo ili nimalo hrane na stolu, a nepravilna prehrana može imati trajne posljedice na razvoj. U siromašnim zemljama mnogi ljudi nemaju pristup čistoj vodi i sanitarnim uvjetima što pogoduje širenju raznih bolesti pored kojih mnogi imuniteti nemaju dovoljno snage za preživjeti.

Povijesno gledano, siromaštvo se računalo na temelju prihoda osobe i toga koliko se s tim prihodom može kupiti, ali nove višedimenzionalne mjere su više holističke.

Razlikujemo apsolutno, relativno i multidimenzionalno siromaštvo:

Apsolutno siromaštvo je kada si osoba ne može priuštiti minimalne potrebe za ishranom, odjećom ili skloništem u svojoj zemlji.

Relativno siromaštvo definirano je prihodom kućanstva ispod određenog postotka, tipično 50 % ili 60 % srednjeg prihoda te zemlje. Ovo mjerenje uzima u obzir subjektivne troškove sudjelovanja u svakodnevnom životu kao na primjer vodovod.

Višedimenzionalno siromaštvo priznaje da se siromaštvo ne odnosi uvijek samo na prihod. Ponekad bi prihod neke osobe mogao biti iznad granice siromaštva, ali njezina obitelj nema struju, nema pristup odgovarajućem toaletu, nema čistu pitku vodu i nitko u obitelji nije završio šest godina škole. Globalni višedimenzionalni indeks siromaštva analizira dalje od prihoda kako bi mjerio zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i životni standard neke osobe.
Unutar kategorija zdravlja, obrazovanja i životnog standarda postoji 10 ključnih pokazatelja višedimenzionalnog siromaštva, a to su: prehrana, smrtnost djece, godine školovanja, pohađanje škole, oprema za kuhanje, sanitarije, pitka voda, struja, stanovanje i imovina. Ako osoba doživljava deprivaciju u tri ili više ovih standarda, onda je suočena s višedimenzionalnim siromaštvom.

svjetski dan siromaštva

ŠTO JE UZROK I TKO JE NAJVIŠE ZAHVAĆEN?

Osnovni uzroci siromaštva nisu samo nedostatak pristupa osnovnim životnim potrepštinama poput vode, hrane, skloništa, obrazovanja ili zdravstvene zaštite. Nejednakosti, uključujući spolnu ili etničku diskriminaciju, loše upravljanje, sukobi, iskorištavanje i nasilje u obitelji također uzrokuju siromaštvo. Te nejednakosti ne samo da vode osobu ili društvo u siromaštvo, već mogu i ograničiti pristup socijalnim uslugama koje bi mogle pomoći ljudima u prevladavanju siromaštva.

Globalno ekstremno siromaštvo poraslo je 2020. godine prvi put u više od 20 godina, jer je prekid pandemije COVID-19 pogoršao snage sukoba i klimatskih promjena koje usporavaju napredak u smanjenju siromaštva. Još 120 milijuna dodatnih ljudi živi u siromaštvu zbog pandemije, a očekuje se da će se ukupni broj popeti na oko 150 milijuna do kraja 2021. godine.

2018. četiri od pet osoba ispod međunarodne granice siromaštva živjele su u ruralnim područjima.

Polovica siromašnih su djeca. Žene predstavljaju većinu siromašnih u većini regija i među nekim dobnim skupinama. Oko 70 % globalnog siromaštva u dobi od 15 i više godina nema školovanje ili samo osnovno obrazovanje.

Hrvatska spada u srednji raspon zemalja EU -a na temelju razine nejednakosti u prihodima (Ginijev indeks). Relativno siromaštvo ostalo je stabilno posljednjih nekoliko godina, a 18,3 % stanovništva imalo je prihode ispod nacionalne granice siromaštva u 2018.

*Raspodjela siromašnih po prostornim jedinicama NUTS-3 za Republiku Hrvatsku

svjetski dan siromaštva

PET NAČINA KAKO UBLAŽITI SIROMAŠTVO

1. Kvalitetno obrazovanje
Pristup kvalitetnom obrazovanju koje djeci pruža znanje i životne vještine potrebne za ostvarenje punog potencijala te dodatno osposobljavanje učitelja.

2. Pristup zdravstvenoj zaštiti
Pristup zdravlju je neophodan. Osposobljavanju zdravstvenih radnika i ulaganju u opremu i lijekove kako bi djeca mogla odrasti zdrava i jaka.

3. Voda i kanalizacija
Voda i kanalizacija također su bitni za opstanak svakog djeteta. Izgradnja sanitarnih čvorova u kućanstvima apsolutnog siromaštva.

4. Ekonomska sigurnost
Ekonomska sigurnost uključuje osposobljavanje ljudi koji žive u siromaštvu kako bi stekli vještine i znanja potrebna za osiguravanje egzistencije i uzdržavanje svojih obitelji.

5. Sudjelovanje djece
Djeca trebaju biti u središtu svega što radimo. Važno je da ih se na vrijeme počne osvještavati o svim njihovim pravima kako bi bili sposobni preuzeti aktivne uloge u svojoj zajednici. To pomaže u prvim koracima uključivanja u društvo, izražavanju vlastitih stavova i donošenja odluka koje će oblikovati njihovu budućnost i utjecati na ljude oko njih.

 

 

 

Izvor većine podataka za ovaj tekst korišten je sa stranice www.worldvision.org/sponsorship-news-stories/global-poverty-facts

Foto: Unsplash, Pexels

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.