UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA PORTALA BUDI DOBRO

Molimo Vas da pristupite sljedećem linku za općenite Uvjete i pravila korištenja portala Budi dobro

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I POLITIKA PRIVATNOSTI

Generalno portal Budidobro.com ima Politiku privatnosti i politiku kolačića koja se primjenjuje i na web shop www.budidobro.com/shop, a dostupna je na sljedećem linku Politika privatnosti i politika kolačića.

Tvrtka ETHER SPACE j.d.o.o. prikuplja osobne podatke Kupaca samo onda te u mjeri koja je potrebna za ispunjenje obveze Prodavatelja, odnosno onda kada postoji legitimni interes te za koje ima privolu Kupca.

Obrada osobnih podataka temeljena na legitimnom interesu ili koja predstavlja ugovornu obvezu obavlja se održavanjem najviših standarda sigurnosti i poslovanja. Kupac u svakom trenutku može poslati prigovor na obradu svojih osobnih podataka temeljem vlastite specifične situacije. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca kao i za dostavu osobnih podataka dostavnim službama kako bi Kupac dobio naručeni proizvod.

Ako pružate podatke u ime druge osobe pobrinite se da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti. Ako ste mlađi od 18 godina, molimo Vas da nam ne pružate nikakve podatke.

Tvrtka ETHER SPACE j.d.o.o. se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka za koje postoji legitimni interes u svrhu izvršavanja dostave kupljenog proizvoda).

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Pojedine usluge koje tvrtka ETHER SPACE j.d.o.o. pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka Kupaca, pri čemu se prikupljaju sljedeći podatci: ime i prezime, adresa, kontakt broj telefona i/ili mobitela, kontakt podatci elektroničke pošte (e-mail adresa).

Osobne podatke tvrtka ETHER SPACEj.d.o.o. prikuplja kako bi mogla pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i/ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice Društva te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Društva. Takve podatke Društvo prikuplja temeljem privole koju je dao Kupac u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.

IZVRŠENJE UGOVORNIH OBVEZA

Društvo prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika i/ili kupaca u naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, Društvo neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.
S kojim primateljima Društvo dijeli osobne podatke u svrhu izvršavanja ugovornih obveza?

Društvo neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Društvo će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

ISPUNJAVANJE ZAKONSKIH OBVEZA

Društvo je obvezno na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupaca na e-mail adresu shop@budidobro.com istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

IZRAVNA PROMIDŽBA (MARKETING)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Društva ako je korisnik i/ili kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Društva za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika i/ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Društvo može koristi kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima i/ili kupcima čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik i/ili kupac ne usprotivi takvoj obradi.

Kako bi korisnik i/ili kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Društvo koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik i/ili kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Društva, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.

ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćanjem ovih uvjeta kupnje Kupac/Korisnik pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio Ugovora zajedno s Uvjetima korištenja portala te i Politikom privatnosti i politikom kolačića.

Potvrdom narudžbe Kupac/Korisnik potvrđuje da je pročitao Uvjete kupnje kao i Uvjete korištenja portala i Politiku privatnosti i politiku kolačića te da se s njima slaže te da oni čine sastavni dio Ugovora o kupnji.

PROMJENA UVJETA I DRUGIH UVJETA POSLOVANJA

Tvrtka ETHER SPACE j.d.o.o. zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Stoga se preporuča svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica Društva radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

Pri svakom posjetu našoj stranici (budidobro.com) smatramo da se u potpunosti slažete s ovdje navedenim Uvjetima. Ukoliko se ne slažete s navedenim Uvjetima molimo Vas da prestanete koristiti našu internet stranicu i njene sadržaje.