parallax background

Osnovni elementi Yiquan treninga

11. siječnja 2018.
animus
Arhetip Animusa i ljubavnica
10. siječnja 2018.
samopoštovanje
Radionica Relax kids – Mašta
12. siječnja 2018.
 

O Yiquanu ili Dachengquanu, borilačkoj vještini koju je osnovao Wang Xiangzhai, kineski majstor Xingyiquana, već smo pisali. Danas ćemo se više usredotočiti na elemente Yiquan treninga.

 

Yiquan trening se općenito može podijeliti na:

• Zhan Zhuang – statičke pozicije gdje je naglasak stavljen na prirodnim pozicijama u kojima pojedinac radi na osluškivanju vlastitog tijela i razvoju hunyuan lia, 'prirodne životne sile' ili 'svih stvari koje čine cjelinu'

• Shi Li – testiranje sile u pokretu, pokušavajući prenijeti osjećaj hunyuan lia razvijenog kroz Zhan Zhuang u pokret

• Mo Ca Bu – Shi Li za noge

• Fa Li – eksplozivno ispoljavanje sile koje je izgrađeno kroz Zhan Zhuang i Shi Li. Uči se ispoljavati silu sa bilo kojim djelom tijela u raznim smjerovima

• Tui Shou – guranje ruku pomaže naučiti principe koji se koriste kada postoji kontakt ruku između boraca. Kada se jednom nauči, guranje ruku služi za izbacivanje protivnika iz ravnoteže, traženje i stvaranje rupa u protivničkoj obrani, kontrolu, neutralizaciju i protunapad

• San Shou – slobodna borba

• Jian Wu - ples zdravlja

• Kun Fa - vještina samoobrane motkom

 

 

Zhan Zhuang

Zhan Zhuang u prijevodu znači 'stajati poput stabla' ili 'stajati poput stupa'. Zhan Zhuang pozicije kao oblik statičnog Qigonga predstavljaju osnovni trening većine internih borilačkih vještina pa tako i Yiquana. Svrha ovih vježbi je opuštanje uma i tijela i akumulacija unutarnje energije (Qi).

Naglasak je na opuštanju svih mišića i osjećanju kako se tijelo ponaša pod utjecajem sile gravitacije. Polagano vježbač postaje svjestan sporih i veoma suptilnih pokreta tijela tijekom vježbanja, odnosno osjećaja gibanja u stanju mirovanja. Uz pomoć mentalne aktivnosti potrebno je tražiti silu u opuštenosti, tražiti pokret u nepokretu, razviti i ovladati silom tijela kao cjeline.

Zhan Zhuang poboljšava funkcije imunološkog sustava kao i cirkulaciju krvi. Dobrobiti vježbanja osjećaju se u čitavom tijelu. Vježbe jačaju silu samoizlječenja tijela. Jednostavno, tijelo počinje bolje funkcionirati. Probava se popravlja, smanjuje se bol u tijelu, a um i tijelo postaju otporniji na utjecaj stresa i briga u svakodnevnom životu. Energija slobodno teče tijelom tamo gdje je najpotrebnija.

Evo nekih uobičajenih dobrobiti Zhan Zhuanga:

• smirivanje živčane napetosti

• poboljšanje kvalitete sna

• otklanjanje kroničnih bolesti

• povećanje izdržljivosti

• jačanje imuniteta

• poboljšanje kvalitete krvi.

Najbolji način da se postignu gore navedene dobrobiti je da vježbač uspostavi redovitu rutinu vježbanja Zhan Zhuanga, počevši od nekoliko sekundi na dan pa postepenim povećanjem vremena vježbanja. Kroz određeni vremenski period redovitog vježbanja moguće je doći do sat ili više vremena na dan bez većih problema. Naravno ako se to stvarno želi.

U Zhan Zhuangu osim tijela vježbate i vaš um stoga je svjesnost (konekcija uma i tijela) prilikom vježbanja najbolji način vježbanja. Zbog toga je poželjno krenuti sa kraćim trajanjem jer se svjesnost povećava postepeno kako vježbamo. Forsiranje trajanja vježbi nije dobro i neće dati željene rezultate. Također potrebno je prekinuti vježbanje ako se osjeti bol u zglobovima. Bol u mišićima može biti u redu ali niti ona ne smije biti previše jaka. Zhan Zhuang mora biti prirodan i u njemu treba uživati. Tada je napredovanje najbrže.

 
 

Shi Li

Za razliku od Zhan Zhuang vježbi koje su relativno statične, Shi Li su vježbe polaganih pokreta, složenijeg oblika, ali su pokreti i dalje polagani i spori tako da je moguće opažati i osjećati svaki dio pokreta. Pokreti se i dalje rade u stavu u mjestu. Što je pokret nježniji to je lakše prepoznati fine promjene koje se događaju u svim dijelovima tijela. Dubina te spoznaje određuje nivo svjesnosti vježbača.

Tijekom pokreta vježbač treba da zamišlja kao da 'pliva u zraku'. Potrebno je da vježbač zamisli da zrak kroz koji se giba pruža otpor samom pokretu. U početku će taj otpor biti 'slab', ali će se kroz vježbanje povećavati osjećaj da se tijelo giba sa teškoćom jer nam prostor oko nas pruža sve jači otpor.

Tijelo treba biti 'opušteno', ali um mora biti 'snažan'. Promjene između tenzije i relaksa u Shi Liu su iste kao i u Zhan Zhuangu, samo je oblik pokreta drugačiji. U Zhan Zhuangu se tenzija i relaks izmjenjuju u jednoj točki pokreta dok se u Shi Liu to dešava kroz cijeli pokret.

Kako vježbač sve više napreduje u prakticiranju Shi Lia, tako se vrijeme i prostor izmjene između tenzije i relaksa smanjuje. Na taj način postižemo jedinstvo suprotnih sila u cijelom tijelu što i jest cilj ovih vježbi. Svi dijelovi tijela moraju biti međusobno povezani. Tek tada vježbač može iskusiti sposobnost ispoljavanja sile bilo kojem trenutku pokreta.

Konačni cilj je sposobnost ispoljavanja sile s obzirom na trenutni osjećaj i situaciju koristeći isključivo namjeru. Kada namjera dostigne cilj i sila ga dostigne. Namjera i sila nisu odvojene. Na kraju cjelokupni koncept Shi Li nestaje, vještina jednostavno postaje 'spontana'.

 
 

Mo Ca Bu

Mo Ca Bu su vježbe kretanja koje se prakticiraju na isti način kao i Shi Li. Možemo reći da je to Shi Li za noge. Pokreti u Shi Liu su se izvodili u fiksnom stavu. U ovim vježbama, učenici uče kako da pokreću tijelo kao cjelinu kroz izvođenje veoma sporih koraka. Jednom kada se to nauči, tada je moguće Shi Li vježbati uz hodanje, a ne više u fiksnom stavu.

Zhan Zhuang, Shi Li i Mo Ca Bu služe da upoznamo principe Yiquan vještine i stvorimo osnovu za Fa Li (ispoljavanje sile). Kroz ove vježbe nastojimo pronaći osjećaj elastične tenzije u tijelu, a dio toga je i sposobnost promjene između tenzije i relaksa. Tek kada se osnove ovih vježbi savladaju može se započeti sa prakticiranjem Fa Li tehnika.

 

Fa Li

Prilikom vježbanja Fa Li, vježbač uči kako ispoljavati eksplozivnu silu koristeći bilo koji dio tijela (npr. dlanovi, podlaktice, laktovi, ramena, glava, kukovi, koljena, stopala), u raznim pravcima i u bilo kojem trenutku pokreta. U početku su to ponavljanja jednostavnih pokreta tako da se vježbač može koncentrirati na njihovu esenciju. Jednostavni pokreti se također koriste u zdravstvenom aspektu vještine. Postepeno, pokreti postaju složeniji te se međusobno povezuju i stvaraju zamišljene forme. Principi ostaju oni naučeni u prethodnim vježbama (Zhan Zhuang, Shi Li, Mo Ca Bu), ali se smjer pokreta, brzina, ritam i načini korištenja sile neprestano mijenjaju.

Općenito Fa Li možemo podijeliti na dvije vrste: udarci (da) i guranja (fa). Pod udarcima podrazumijevamo prijenos sile udarca na određeni dio tijela protivnika u veoma kratkom vremenskom intervalu i na veoma kratkoj udaljenosti. To je sila koja prodire u tijelo i stvara ozljede dok je istovremeno pomak protivnikovog tijela mali. Kada dio šake iznenada udari protivnika, on bi trebao imati osjećaj kao da je sila udarca prošla kroz njega. Guranje je drugačiji oblik Fa Li. Guranje podrazumijeva da se, nakon kontakta sa tijelom protivnika, gibanje nastavlja kroz veću udaljenost uz neprekidni kontakt sa tijelom protivnika. Trajanje kontakta je duže nego kod udarca. Sila pomicanja protivnikova tijela je velika, dok je parodirajuća sila mala i ne stvara veće ozljede.

U Yiquanu udarci i guranja su samo različiti oblici Fa Lia te njihova upotreba postaje prirodna nakon što se Fa Li vještina savlada. Kada vježbač savlada osnove Fa Li tehnike može početi vježbati i testirati svoju vještinu u radu sa partnerom.

 
 

Tui Shou

Vještina koju vježbači žele razviti i naučiti u konačnici treba biti primjenjiva u slobodnoj borbi. Tui Shou, ili guranje ruku, mora također služiti tom cilju, a ne da se guranje ruku radi samo radi guranja ruku. Ova vježbe pomaže u učenju principa koji su korisni kada dođe do kontakta između naših ruku i ruku protivnika. Kada se ti principi razumiju onda se oni mogu primijeniti i kod kontakta bilo kojeg dijela tijela.

U guranju ruku kontakt traje nešto duže nego što je to slučaj kod stvarne borbe gdje kontakt traje najčešće ne dulje od djelića sekunde. O osnovnom Tui Shou radi se više vrsta kružnog gibanja sa neprestanim kontaktom sa rukama partnera. Tako je lakše učiti principe za prilagođavanje neprestanim promjenama pokreta kao i načine korištenja sile u različitim situacijama (razni položaji ruku, razni položaji cijelog tijela u odnosu na protivnika, … ).

U guranju ruku učimo principe za:

• izbacivanje protivnika iz ravnoteže

• traženje ili stvaranje prostora u protivnikovoj obrani

• kontroliranje, neutraliziranje i protunapad.

Proces učenja guranja ruku može se podijeliti na nekoliko razina:

• osnovno jednostruko i dvostruko guranje ruku u fiksnom stavu i u hodu

• razne forme upotrebe sile u jednostrukom ili dvostrukom guranju ruku: kratki eksplozivni pokreti u svrhu izbacivanja protivnika iz ravnoteže, guranje, udarci dlanom, šakom, podlakticom, laktom, ramenom, glavom, koljenom, itd.

• neutralizacija i kontriranje protivnikove sile

• slobodno guranje ruku (sparing) u fiksnom stavu i u hodu sa ciljem izbacivanja protivnika iz ravnoteže ili izbacivanja iz ravnoteže i udaranja protivnika.

 
 

San Shou

Slobodna borba (San Shou) uključuje uvodne i dodatne vježbe koje pomažu u boljem razumijevanju nekih aspekata borbe, ali prvenstveno se sastoji od raznih vrsta sparinga, sa više ili manje ograničenja, od laganog do potpunog kontakta. S obzirom na potrebu i razinu vježbača koristi se razna zaštitna oprema.

Obično se San Shou može podijeliti na nekoliko razina:

• udaranje samo dlanom/šakom (uključuje i korištenje udarce bridom dlana) gdje se rad nogu koristi kao glavni oblik obrane

• isto kao i prethodno uz dodatak korištenja principa i vještina razvijenih kroz trening guranja ruku: preusmjeravanje protivnikovog napada, stvaranje prostora za napad, otvaranje protivnikovog garda, izbacivanje protivnika iz ravnoteže, na taj način olakšavajući udaranje ili guranje protivnika. To se može ostvariti direktnim napadom na protivnikove ruke ili kontakt može nastati nakon obrane napada.

• uvođenje udaraca nogom

• uvođenje udaraca koljenima i laktovima.

Neki od osnovnih principa u San Shou treningu:

• neprekidno napadanje koristeći razne tehnike i istovremena obrana od napada protivnika – 'napad i obrana su jedno'

• utjecaj na protivnikovu ravnotežu korištenjem napadačkih i obrambenih tehnika

• korištenje protivnikove sile – neutralizacija i preusmjeravanje

• korištenje pokreta i sile cijelog tijela

• brzi rad nogu koji omogućuje efikasnu obranu tijekom napada – cik-cak i kružno kretanje

• istovremeno korištenje nožnih i ručnih tehnika

• rušenje protivnika na pod dok istovremeno mi ostajemo na nogama. Razvijanje dinamičke ravnoteže umjesto statičkog stava

• korištenje jednostavnijih tehnika i principa na početku, uz postepeno uvođenje složenijih oblika napada i obrane.

Jedino uz trening u paru i uz direktno iskustvo borbe moguće je u potpunosti razumjeti osnovne principe, testirati osobno napredovanje u vještini i sukladno tome ispraviti način treniranja tako da nam on stvarno pomaže u unaprjeđenju borbenog aspekta vještine.

Kroz duži period treniranja Yiquana, vježbač postepeno razvija sposobnost intuitivne, spontane reakcije na situacije koje se mogu razlikovati od onih prakticiranih na treningu. Majstor Wang Xiangzhai je rekao: „Kada vještina dostigne nivo podsvjesne upotrebe, postaje čudesna“.

 
 

Jian Wu

Ples zdravlja (Jian Wu) je napredna metoda treninga u Yiquanu, gdje vježbač može slobodno pokazati svoju razinu vještine. Jian Wu u sebi sadrži sve vrste osnovnog treninga i elemente borbenog aspekta vještine. U plesu zdravlja pokazujemo snagu svog duha, uma i sile. Gibamo se u svim pravcima, slobodno i spontano, naprijed i nazad, lijevo i desno, gore i dole. Krećemo se poput oblaka na nebu, kao da tečemo poput rijeke.

Kroz ples zdravlja možemo pokazati svoje osjećaje, uzdignuti duh, unaprijediti zdravlje i postići dugovječnost. Kretanjem u plesu zdravlja stimuliramo živčani i lokomotorni sustav tijela koji moraju biti međusobno koordinirani. Na prvi pogled Jian Wu izgleda kao običan ples ali to je mnogo više od plesa, to je pokazivanje najviše razine jedinstva uma i tijela kroz pokret.

Yiquan ples zdravlja uzdiže vještinu na najvišu moguću razinu. To je odlična metoda povezivanja svih tehnika i metoda koje je vježbač naučio do razine kada tehnike i metode prestaju postojati i kada pokreti postaju u potpunosti slobodni i vođeni spontanom namjerom uma. Jedinstvo duha, namjere i sile. To je pravi smisao borilačke vještine.

 

Kun Fa

Kun Fa ili vještina samoobrane motkom je vježba kojom se, korištenjem dugog štapa, ispoljava sila na vrhu štapa, odnosno sila se ispoljava u točki koja se nalazi izvan tijela. U Kun Fa tehnikama ne postoje suvišni pokreti, ne izvode se nikakve akrobacije sa motkom, nema velikog broja tehnika napada i obrane. Cilj je, kao i kod kontakta rukama, slobodna upotreba Fa Li eksplozivne sile prilikom kontakta sa protivnikom koristeći principe naučene u prethodnim vježbama (Zhan Zhuang, Shi Li, Mo Ca Bu, Fa Li, Tui Shou).

 
 

Ako želite saznati više o TAI Centru, dobiti informacije vezane za upis novih članova kao i lokaciju na kojoj se održavaju treninzi, posjetite našu službenu internet stranicu tai.hr ili nas kontaktirajte na e-mail tai@tai.hr.

 

Foto: tai.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.