Razvodni postupak i 10 savjeta za miran razvod braka

citati
(pro)budi se – „Postoji vrijeme za odlazak, čak i kada ne postoji mjesto gdje biste otišli“
11 travnja, 2022
ovan
Kakvi su Ovnovi stvarno – što vole, a što ne vole
12 travnja, 2022

 

Prošli ponedjeljak smo vam pisali o tome kako znati je li vrijeme za razvod. Ako razmišljate o prestanku bračne zajednice i odluku o razvodu ste već donijeli, u nastavku vam pišemo kakva je pravna podloga u RH, koji su koraci i što je sve potrebno za razvod braka. Kako biste kroz ovo iskustvo, koje nikome nije lako, prošli što svjesnije i mirnije nudimo i 10 savjeta za miran razvod braka.

Prema Obiteljskom zakonu (NN 103/15, 98/19), razvod braka je prestanak braka za života bračnih partnera koji se pokreće pod propisanim uvjetima pa će tako Sud razvesti brak ako:
1. utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni ili
2. je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana ili
3. oba bračna partnera sporazumno zahtijevaju razvod braka.

U hrvatskom obiteljsko-pravnom uređenju ne postoji pojam „zakonska rastava“ već „prestanak bračne zajednice” do koje dolazi ako bračni partneri prekinu sve međusobne veze koje inače obilježavaju zajednički život, odnosno ako više nemaju volju živjeti kao supružnici i dijeliti sadržaje životne zajednice.

Bračni partner nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene ili dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života, a najčešće prepreke interpersonalne komunikacije supružnika su nesuglasice oko pitanja oko suroditeljstva te podjele bračne imovine.

Pravne posljedice razvoda braka su:
– prestanak osobnih prava i dužnosti bračnih partnera (npr. zadržavanje ili promjena prezimena)
– uređenje međusobnih imovinskih odnosa primjenom odredbi različitih Zakona te
– pitanje skrbništva ili zajedničke roditeljske skrbi.

razvod braka

OBVEZNO SAVJETOVANJE

Obvezno savjetovanje provodi se prije razvoda braka u kojem postoje zajednička maloljetna djeca i prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka kao oblik stručne pomoći članovima obitelji. Postupak posredovanja provodi se kada se postupak radi razvoda braka pokreće tužbom ili sporazumnim zahtjevom.

Svrha posredovanja je pružiti bračnim partnerima stručnu pomoć te sklapanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi u kojem se moraju detaljno urediti:
– mjesto i adresa djetetova stanovanja
– vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja
– način razmjene informacija u vezi s davanjem suglasnosti pri donošenju odluka bitnih za dijete
– način razmjene važnih informacija u vezi s djetetom
– visinu uzdržavanja kao obvezu roditelja kod kojeg dijete ne stanuje i
– način na koji će se rješavati buduća sporna pitanja.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi roditelji mogu sastaviti u spomenutom postupku obveznog savjetovanja, ali ga mogu sklopiti i samostalno, kao i u postupku obiteljske medijacije.

Nadležnost Centra za socijalnu skrb određuje se prema mjestu djetetova prebivališta, odnosno boravišta ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta, odnosno boravišta bračnih ili izvanbračnih partnera, a pri dolasku u Centar potrebna je sljedeća dokumentacija:
– zahtjev za obvezno savjetovanje
– vjenčani list
– rodni list za maloljetnu djecu
– plan roditeljske skrbi (poželjno).

Po okončanju postupka, Centar sastavlja izvješće u kojem se navode sljedeće informacije:
– tko je sudjelovao u postupku
– spremnost svake stranke na sporazumno rješavanje spora
– spremnost svake strane na sudjelovanju u obiteljskoj medijaciji u slučaju kada sporazum izostane
– tko namjerava pokrenuti sudski postupak
– jesu li bračni partneri upoznati s pravnim posljedicama nepostizanja sporazumnog plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi te
– tvrdnje o obiteljskom nasilju (ako se navode).

razvod braka

VRSTE RAZVODNOG POSTUPKA

Preduvjet za ishođenje sudske odluke o razvodu braka jest pokretanje odgovarajućeg sudskog postupka za razvod braka, a razlikujemo dvije vrste postupka:

1. Parnični postupak (tužba), za koji se da bi se pokrenuo mora predočiti:
a. Izvješće Centra o provedenom obveznom savjetovanju (ne starije od 6 mjeseci)
b. Plan zajedničke skrbi (ako imaju zajedničku maloljetnu djecu) i
c. Potvrda obiteljskog medijatora o pokušaju postizanja sporazuma

Mirenje ili medijacija je metoda za konstruktivno, strukturirano i dobrovoljno rješavanje ili izbjegavanje sukoba ili spora uz pomoć treće, nepristrane, osobe, a više o samom postupku možete pročitati na stranicama Hrvatske udruge za mirenje.

2. Izvanparnični postupak (sporazum), za koji se da bi se pokrenuo mora predočiti:
a. Izvješće centra o provedenom obveznom savjetovanju i
b. Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Sporazumna rastava braka ne zahtijeva odlazak na sud, jer se supružnici sporazumno slože oko svih pitanja vezanih uz razvod, od toga kako će podijeliti skrbništvo, vrijeme roditeljstva i roditeljske odgovornosti, koliki će biti iznos alimentacije, kako će se podijeliti imovina i eventualna dugovanja.

Ovakvom vrstom izvanparničnog postupka može se smanjiti količina sukoba između supružnika koji se razilaze i uštedjeti novac. Pojednostavljeni postupak razvoda u nekim državama nije dostupan kada par ima dijete te možda nije najbolje rješenje za supružnike koji imaju djecu, komplicirani imovinski aranžman ili moguća neslaganja u pogledu supružničke potpore.

U pravnom poretku Republike Hrvatske pitanja vezana uz pružanje usluge besplatne pravne pomoći te mogućnosti oslobođenja od plaćanja troškova sudskog postupka i oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi uređena su Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine 143/13, 98/19).

Osobe mogu ostvariti primarnu i sekundarnu pravnu pomoć u svim postupcima, uključujući bračne sporove te ostale postupke iz obiteljskih odnosa, pod uvjetom da ispunjavaju zakonom određene pretpostavke.

razvod

VREMENSKO TRAJANJE RAZVODNOG POSTUPKA

Postupak razvoda braka trajat će duže ukoliko bračni partneri imaju zajedničko maloljetno dijete (biološko ili posvojeno) jer su obvezni, prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka, bez obzira pokreće li se postupak sporazumno ili tužbom, sudjelovati u obveznom savjetovanju.

Vremensko trajanje procesa razvoda braka različito je za svaki od sljedećih slučajeva:

a. Razvod braka pokrenut je prijedlogom za sporazumni razvod braka, a bračni partneri nemaju zajedničku djecu – mogućnost za brzo okončanje postupka razvoda braka

b. Razvod braka pokrenut je prijedlogom za sporazumni razvod braka, a bračni partneri imaju zajedničku djecu – mora se proći kroz postupak obveznog savjetovanja gdje se supružnici imaju priliku mirnim putem sporazumjeti o načinu ostvarivanja zajedničkih interesa, no ako ne uspiju postići sporazum, postupak utvrđivanja relevantnih činjenica usmjerava se na sud s čime se postupak razvoda braka odužuje

c. Razvod braka pokrenut je tužbom jednog bračnog partnera, a bračni partneri imaju zajedničku, maloljetnu djecu – uz postupak obveznog savjetovanja potrebno je proći i kroz postupak medijacije radi definiranja plana o zajedničkoj skrbi, no ako se bračni partneri ne usuglase, postupak razvoda braka se može odužiti i usmjerava se na općinski sud. U ovom slučaju preporučuje se angažman odvjetnika.

razvod braka

10 SAVJETA ZA MIRAN RAZVODNI POSTUPAK

Emocije uzrokovane novonastalim promjenama mogu otežati supružnicima razumijevanje pravnog postupka razvoda, a mogu čak i narušiti njihovu sposobnost donošenja ispravnih odluka. Razvod može biti lakši ako ste informirani o procesu prije nego što počne i ako svjesnu pažnju usmjerite na najbitnije, komunikaciju i suradnju. U nastavku pišemo deset savjeta koji vam mogu pomoći u formiranju realnih očekivanja i osigurati da razvod bude što uspješniji.

1. Suradnja, komunikacija i posredovanje

Kraj braka obično oslobađa bujicu emocija uključujući ljutnju, tugu, tjeskobu i strah, no s vremenom će se intenzitet tih osjećaja smiriti. U međuvremenu pažnju usmjerite na način kako reagirate na novonastale okolnosti jer iako ne možemo kontrolirati ono što će nas snaći u životu, možemo izabrati kako ćemo na to reagirati.

Misao vodilja s kojom možete pokušati reducirati intenzitet unutarnjeg otpora za suradnjom je da prekid ne percipirate kao bitku, već vrata koja su otvorila prolaz do nečeg puno boljeg te da pokušate osvijestiti novu životnu priliku.

Sjesti i razgovarati sa svojim budućim bivšim supružnikom možda je posljednja stvar koju želite učiniti, ali suradnja i komunikacija čine razvod zdravijim za sve uključene.

2. Sukob držite podalje od djece

Pokušajte bilo kakav sukob držati podalje od djece jer trajni roditeljski sukobi povećavaju dječji rizik od psihičkih i društvenih problema. Vrlo korisno bi bilo zajednički smisliti plan i prezentirati ga svojoj djeci čime bi linija komunikacije ostala otvorena i iskrena.

Više o simptomima traumatizacije i načinima kako djeci olakšati razvod roditelja, pisat ćemo u sljedećem članku.

razvod braka

3. Razgovor sa psihologom/psihoterapeutom

Razvod je neminovno težak period za cijelu obitelj pa bi shodno tome supružnici koji se razvode i njihova djeca mogli imati koristi od razgovora sa psihologom.

Posredovanje psihologa može pomoći u tome kako se nositi sa svojim emocijama, kako se prilagoditi promjenama te može rezultirati koordiniranim odlukama uz minimum sukoba. Psiholozi također mogu pomoći da dobro razmislite o tome što je pošlo po zlu u Vašem braku kako biste izbjegli ponavljanje negativnih obrazaca u sljedećoj vezi.

4. Ne očekujte da ćete dobiti parnični postupak

Rijetko kada postoji pravi “pobjednik” u razvodnom postupku jer tipičan razvod uključuje razna pitanja čije razrješavanje ishoduje da će jedna strana biti više ili manje zadovoljena. Na primjer, jednom supružniku može biti dodijeljeno primarno fizičko skrbništvo nad djecom, ali može dobiti puno manji iznos supružničke potpore od traženog; praktički je nemoguće razlikovati “pobjednika” od “gubitnika” stoga je pokušaj “pobjede” besmislen.

5. Dobro promislite prije donošenja važnih odluka

Parnični postupci mogu inicirati dodatna pitanja koja zahtijevaju donošenje iznenadnih, a iznimno važnih odluka. U takvim situacijama važno je ne donositi impulzivne odluke samo kako bi se parnični postupak što prije završio.

6. Tuđe iskustvo razvoda braka ne mora biti i Vaše iskustvo

Svaki razvod braka, kao i supružnici, imaju različite izvore problema, disfunkcionalnosti odnosa i zajedničkih ili individualnih konflikata. Nažalost, neki ljudi percepciju određene problematike ograničavaju do razine vlastitog iskustva i uvjereni su da je njihovo iskustvo upravo ono što je “normalno” te ono što se podrazumijeva da je ishod iste problematike i kod drugih. No to zasigurno nije tako jer je ishod razvodnog procesa pod utjecajem različitih unutarnjih (individualno karakteroloških) i vanjskih faktora, a razumijevanje istih manifestira se razumnim razvodnim postupkom.

7. Napravite popis kućanskog inventara i kopije važnih dokumenata

Sporovi oko namještaja, pokućstva i drugih vrijednih predmeta, poput velike kolekcije vina ili skupog umjetničkog djela, mogu se izbjeći potpunim popisom Vašeg doma na sljedeći način:

– fotografirajte svaki predmet i zajedno fotografirajte setove malih predmeta kao što je posuđe (da se osigurate od tvrdnji da su fotografije snimljen ranije, koristite naslovnu stranicu dnevnih novina na svakoj fotografiji kako biste stvorili “vremenski žig”)
– čuvajte svoje fotografije na sigurnom, zaštićenom mjestu
– izradite popis svih stavki, uključujući i gdje se nalaze te procijenjenu vrijednost svake od njih

Unatoč strogim pravilima za otkrivanje podataka, neki supružnici pri razvodu će sakriti ili uništiti ključne dokumente kao što su predbračni ugovori. Ovaj se problem može izbjeći tako što ćete napraviti kopije važnih dokumenata u trenutku kada odlučite podnijeti zahtjev za razvod ili saznate da to Vaš supružnik čini.

razvod braka

8. Razumna očekivanja

Ako želite da se Vaš brakorazvodni spor riješi brzo, morate razumjeti kako se zakon primjenjuje na Vaš slučaj i razumno očekivati ishod. Možda ćete se htjeti posavjetovati s odvjetnikom kako biste bolje razumjeli mogući ishod(e) u Vašem slučaju.

9. Budite iskreni s odvjetnikom

Odvjetniku morate omogućiti sve potrebne informacije i činjenice kako bi slučaj mogao ispravno analizirati i pružiti Vam odgovarajuće savjete. Ako nešto krijete, vrlo je vjerojatno da će se tijekom parničnog postupka sve saznati od strane Vašeg supružnika što će u konačnici rezultirati Vašim nepovoljnim položajem.

10. Zaboravite prošlost i pripremite se za budućnost

Opsjednutost svim lošim stvarima za koje osjećate da ih je napravio Vaš supružnik tijekom Vašeg braka samo će Vas spriječiti da nastavite dalje sa svojim životom i da donosite odluke koje su u najboljem interesu Vaše obitelji. Pokušajte zaboraviti prošlost i usredotočite se na budućnost. Pristupite razvodu sa spremnošću da surađujete sa svojim bivšim supružnikom kako biste postigli najbolji mogući rezultat.

 

Dajana Kocijan

– Crtanjem, pisanjem i čitanjem umirujem kišu misli te istražujem i širim vidike o nepoznatom. Vjerujem u vezu uma i tijela uz pomoć koje lakše kristaliziram spoznaju da nalet snage mogu uhvatiti u tragovima vlastitih slabosti. Ruke su moj najveći lijek, a ono čemu težim može se svesti na tri imperativa: voli, ljubi i čuvaj.

 

 

REFERENCE:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_116_1583.html

https://e-justice.europa.eu/45/EN/divorce_and_legal_separation?CROATIA&member=1

https://www.arz.hr/najjednostavnija-rastava-braka/

https://www.czss-zagreb.hr/images/dokumenti/letci/razvod_braka_i_obvezno_savjetovanje_0.pdf

https://www.czss-ploce.hr/obvezno-savjetovanje-prije-razvoda-braka/

https://www.odvjetnik-strniscak.hr/strucni-clanci/koliko-traje-razvod-braka/

https://www.apa.org/topics/divorce-child-custody/healthy

 

Foto: Unsplash, Pexels

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.