parallax background

Ines Hraste: Ljubav i osnaživanje talenata su temelj sretnog odrastanja

orgazam
6 znanstvenih činjenica o orgazmu koje možda niste znali
31. svibnja 2022.
biljni proteini
Fit ljeto uz bio&bio: 5 vrhunskih biljnih proteina i 8 sjajnih vježbi
31. svibnja 2022.

 

Kad se magistra primarnog obrazovanja s dvadesetogodišnjim iskustvom rada na različitim funkcijama unutar državnih i privatnih ustanova odgojno–obrazovnog sustava odvaži na poduzetništvo onda nastane Centar Misli, mjesto koje predstavlja utočište i oazu usred gradske vreve za djecu i odrasle.

S njegovom osnivačicom Ines Hraste razgovarali smo o karakteristikama odgojno-obrazovnog sustava u Hrvatskoj, o važnosti osobnog razvoja i o tome kako se rodila ideja za otvaranjem Centra i što on sve nudi potencijalnim klijentima.

ines hraste

1. Prema Vašem dosadašnjem iskustvu rada u hrvatskom odgojno–obrazovnom sustavu, što su njegove dobre strane, a koji su nedostaci?

Naš odgojno–obrazovni sustav odlikuje širina unutar koje djeluju različite povezane razine školovanja i mnogobrojne ustanove koje podupiru osnovnu svrhu odgajanja i omogućuju različitim pedagoškim načinima stjecanja znanja. Upravo u tome vidim kvalitetu i danu mogućnost razvijanja svakog pojedinca tijekom života. Gledajući s najviše upravljačke razine neprestano postoji tendencija reformi, no ono što je najbitnije za svakoga je da se na najnižoj i neposrednoj razini ostvaruje što kvalitetniji odgojno–obrazovni rad. Kako bi to bilo ostvareno trebalo bi osigurati odabir najboljih pojedinaca za rad u sustavu, na koje bi se vezalo razumijevanje i podrška odgovornih. Uz neizostavnu intrinzičnu motivaciju potrebna je stalna vanjska podrška kako ne bi dolazilo do oscilacija u radu o kojem prvenstveno ovisi razvoj naše djece/učenika od predškolskog do visokoškolskog obrazovanja. Mnogobrojne ustanove primarnog i sekundarnog obrazovanja danas rade na stvaranju što poticajnijeg okruženja, no ono što se teško ostvaruje je ravnoteža kognitivnog i emotivnog te prepoznavanje individualnih potencijala svakog djeteta.

2. U kojoj mjeri se kroz školski kurikulum posvećuje pažnja razvoju emocionalne i socijalne inteligencije i tzv. mekih vještina s obzirom da je poznato da su jednako važne za uspjeh u životu kao i kognitivne sposobnosti i formalno znanje?

Školski kurikulum posvećuje pažnju razvoju emocionalnih i socijalnih vještina te omogućuje povezivanje međupredmetnih tema sa sadržajima svih nastavnih predmeta. Kako se to ostvaruje i provodi zasigurno je i povezano sa svakim učiteljem ponaosob, jer oni su ti koji ovdje mogu dati određenu težinu i svoj doprinos. Kao što i suvremeno društvo tako i suvremena škola postaje sve više osviještena o potrebi razvoja i važnosti tih područja. Prema mojim saznanju osim zasebnih specifičnih radionica, neke škole su čak počele organizirati nastavne sate emocionalnog odgoja, no svakako još uvijek dominira usredotočenost na razvoj kognitivnih sposobnosti. Također je vrlo bitno da se osim u svakodnevnom školskom radu s učenicima i roditelji unutar obitelji posvete razvoju navedenih vještina kako bi se ostvario zaokruženi utjecaj na dijete.

3. U sklopu svoje doktorske disertacije proveli ste istraživanje. Što je bila tema i koji su rezultati?

U okviru doktorske disertacije provela sam pedagoški kvazi-eksperiment u sedam zagrebačkih osnovnih škola s ciljem utvrđivanja doprinosa formativnog vrednovanja u nastavi Prirode i društva učeničkom stjecanju znanja te motiviranosti i zadovoljstvu nastavom u odnosu na tradicionalni model vrednovanja. Vrednovanje je neizostavan i izrazito bitan dio obrazovanja koji je danas pred višestrukim izazovima. Formativno vrednovanje je vrednovanje koje se temelji na opisnoj povratnoj informaciji, a ne na ocjeni, te bi trebalo biti kontinuirano kako bi se ostvario uspjeh i napredak kod svakog učenika.
Ono je iznimno korisno jer učeniku jasno i konkretno ukazuje na to što se od njega očekuje da svlada u nastavnom procesu kao i gdje se trenutno nalazi na tom putu s obzirom na kriterije postavljene za pojedinu razinu ocjene. Na taj način i roditelj može pratiti djetetov razvoj, a učitelj formirati nastavu kako bi on bio ostvariv. Ono što je vrlo važno da takvo vrednovanje na što kreativniji način ostvari svoju svrhu te da se pronađe način da ono ne izostaje u nastavi, odnosno da bude učiteljima ekonomično i što manje zahtjevno pri osmišljavanju i provođenju.

centar misli

4. Što je, po Vašem mišljenju, nužno pružiti djeci tijekom njihovog odrastanja, u okviru obitelji i u odgojno-obrazovnom sustavu da bi izrasli u zrele, samostalne i sretne mlade ljude?

U odgojno–obrazovnom sustavu smatram da bi od izuzetne važnosti bilo da se prepozna i omogući svakom učeniku dodatno razvijanje u onom području u kojem njegovo znanje, vještine i sposobnosti su najistaknutije. Odnosno, da se sustavu omogući da to identificira kod svakog učenika i onda prema njegovim interesima i mogućnostima potencira jačanje. Što se tiče obitelji, vrlo jednostavno, to je pružanje ljubavi u vidu prihvaćanje vlastitog djeteta u cjelini, postavljanjem granica, razumijevanjem i podrškom.

5. U rujnu prošle godine otvorili ste edukativno-savjetodavni Centar Misli? Što vas je potaknulo na takav pothvat i koje usluge nudite potencijalnim klijentima?

Htjela sam stvoriti mjesto u kojem ću moći osobno organizirati suradnju većeg broja profesionalaca i na taj način omogućiti zaokruženi interdisciplinarni pristup našim korisnicima. Kompleksnost današnje situacije, nas kao ličnosti i naših različitih potreba nužno je sagledavati iz više profesionalnih perspektiva.

Također htjela sam osim korisnicima, i mojim suradnicima stvoriti mjesto gdje će motivirano i uz potpunu podršku pružati svoja profesionalna znanja i iskustva te svakako graditi nova.

Centar Misli je edukativno–savjetodavni centar koji u suradnji sa stručnjacima iz područja psihologije, logopedije, pedagogije i ostalih znanstvenih i primijenjenih disciplina usko vezanih uz odgoj i obrazovanje nudi savjetovanja, edukacije i umjetničko–pedagoške aktivnosti za sve uzraste i dobi. U području savjetovanja nudimo psihološko, logopedsko i pedagoško savjetovanje te coaching. Edukativni dio nam je baziran na jeziku gdje nudimo jezične radionice za pismeno i usmeno izražavanje, književni klub za srednjoškolce i radionice hrvatskoj jezika za strance. Umjetničko–pedagoške aktivnosti obuhvaćaju područje glazbenog i likovnog stvaralaštva. U našim prostorima organiziramo različita predavanja, radionice te ostale aktivnosti u cilju pružanja podrške razvoju djece i pomoći u učenju, ali i odraslima koji žele aktivno ulagati u svoj osobni razvoj ili zatrebaju stručnu podršku kada se susretnu s izazovima u roditeljskoj ulozi.

centar misli

6. Zašto je važno ulagati u osobni razvoj?

Osobnim razvojem sagledavamo sami sebe, promišljamo o svim našim prednostima i nedostacima te putem različitih nama prihvatljivih tehnika jačamo svoju osobnost u težnji ostvarivanja naših potencijala i želja. Osnaživanje nam omogućava nošenje sa svakodnevnim životnim okolnostima u kojima nismo sami, već smo isprepleteni u različitim odnosima s našim bližnjima. Gradeći sebe i promišljajući o svojim postupcima, prenosimo spoznaje i na druge, stvarajući tako kvalitetnije i snažnije odnose.

7. Što za Vas znači biti dobro?

Biti dobro, za mene znači prihvatiti. Doći do razine kada prema vlastitim kriterijima postanemo zadovoljni svojim postojanjem. Hrabri i mirni u iščekivanju neizvjesne životne svakodnevnice, znajući da ćemo uvijek pronaći način da budemo dobro.

Centar Misli
Trg kralja Petra Svačića 4/1, Zagreb
Tel: 091/617 5288
E-adresa: info@centarmisli.hr
Fb stranica: Centar Misli Facebook

 

 

Tihana Malenica Bilandžija

– psihologinja, sistemska konstelatorica, coach i trenerica u području osobnog i organizacijskog razvoja; autorica stranice Inspiracija.net

 

Foto: Pexels

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.